Pastika
Obrázky
Skúšková - neznámy rokopy42
Pastika
Skúšková + semestrálna - neznámy rok
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy66
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy21
Pastika
Skúšková 2014 2015opy34
Pastika
Skúšková 2014 2015
Pastika
Skúšková - neznámy rok
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy52
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy27
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy20
Pastika
2014 2015 skúšková 1
Pastika
Skúšková - 2014 2015
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy51
Pastika
2014 2015 skúšková 2
Pastika
Semestrálna písomka z príkladov rok 2015
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy72
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy35
Pastika
Skúšková 2015 2016opy46
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy10
Pastika
Skúšková - neznámy rokopy22
Pastika
Skúšková 2015 2016
Pastika
Skúšková prvá 2015 2016
Pastika
Pdfka
Stručné charakteristiky pravdepodobnostných rozdelení z P Š 1
Pastika
Prednášky - vety + definície bez dôkazov
Pastika
Stará opravná písomka
Pastika