Uvod do PC grafiky

/POIM/2. rok/leto/Uvod do PC grafiky

Zatiaľ nie sú písomky v tomto priečinku. Ak chceš vedieť ked tam budú, tak odoberaj nás na sociálnych sietiach: