Operacny manazment

/MMG/3. rok/leto/Operacny manazment

Zatiaľ nie sú písomky v tomto priečinku. Ak chceš vedieť ked tam budú, tak odoberaj nás na sociálnych sietiach: