Zaklady personalneho manazmentu

/MMG/2. rok/zima/Zaklady personalneho manazmentu

Zatiaľ nie sú písomky v tomto priečinku. Ak chceš vedieť ked tam budú, tak odoberaj nás na sociálnych sietiach: