Linearne programovanie

/MMG/2. rok/leto/Linearne programovanie

Zatiaľ nie sú písomky v tomto priečinku. Ak chceš vedieť ked tam budú, tak odoberaj nás na sociálnych sietiach: