Zaklady Manazmentu 2

/MMG/1. rok/leto/Zaklady Manazmentu 2

Zatiaľ nie sú písomky v tomto priečinku. Ak chceš vedieť ked tam budú, tak odoberaj nás na sociálnych sietiach: