Linearna algebra
Obrázky
semestrálne cvikové 7.11. a 12.12.2016 Sleziak
Linearna algebra
2015 opravna pisomka
Linearna algebra
2015 druha pisomka
Linearna algebra
Guričan-skúškoá písomka
Linearna algebra