Pravdepodobnost a statistika
Obrázky
skuskova pisoka z PAStiky 2. termin (2014)
Pravdepodobnost a statistika
Skuskova 1. opravny termin 2014-2015
Pravdepodobnost a statistika
2. pisomka cez semester z PAStiky (2013-2014)
Pravdepodobnost a statistika
1. pisomka z pastiky (2013)
Pravdepodobnost a statistika
Koncosemestralna pisomka 2014-2015
Pravdepodobnost a statistika
Pravdepodobnost a Statistika skuskova pisomka riadny termin 07.01.2015
Pravdepodobnost a statistika
Polsemestralna pisomka 2014 2015
Pravdepodobnost a statistika
Skuskova 3. riadny termin 2014-2015
Pravdepodobnost a statistika
Skuskova 2. opravny termin 2014-2015
Pravdepodobnost a statistika
Pdfka
skuskova pisomka na 1. termine z PAStiky (2013-2014)
Pravdepodobnost a statistika
2. pisomka z pastiky (2012-2013)
Pravdepodobnost a statistika