Pocitacove siete
Obrázky
1.cast Tajne odfotená písomka 2013
Pocitacove siete
2. cast Tajne odfotena pisomka 2013
Pocitacove siete
Pdfka
Rok 2013 Prednáška zo sietí 1
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 8
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 6 bluetooth
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 7
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 9
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 10 CRC
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 3
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 4
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 5
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 2
Pocitacove siete
Rok 2013 Prednáška zo sietí 11
Pocitacove siete
2013 riesenie skuskoveho testu
Pocitacove siete