Databazy 2

/INF/2. rok/leto/Databazy 2

Zatiaľ nie sú písomky v tomto priečinku. Ak chceš vedieť ked tam budú, tak odoberaj nás na sociálnych sietiach: