Algebra 3
Pdfka
polynomy viac premennych - doplnok k tomu druhemu
Algebra 3
symetricke polynomy podla [KGGS] - Algebra a teoreticka aritmetika 1 (v Sleziakovych skriptach to chyba)
Algebra 3